ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีสโก้ อิมเพค

RISCO IMPEX LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529009601
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/4/2529 พ.ศ. (38 ปี 1 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
18/4/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 910 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง