บริษัท ไทยสแตนดาร์ด ฟิตติ้ง จำกัด

THAI STANDARD FITTING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543110706
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/11/2543 พ.ศ. (23 ปี 6 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
29/11/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 68/222 หมู่ที่ 4 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)