บริษัท ธนาคมดี จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543010060
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/1/2543 พ.ศ. (24 ปี 4 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
28/1/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 155/26 หมู่ที่ 9 ซอยวงศาโรจน์ ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค