ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเกียเปียงเชี่ยงฮวด

TANGKIA PIANG CHIANG HUAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002670
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/5/2504 พ.ศ. (62 ปี 11 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
16/5/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 241 ถนนสันติภาพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค