ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานจันทบุรี

CHANBURI FOOD MANUFACTURERS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006086
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/9/2503 พ.ศ. (63 ปี 8 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
8/9/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 70,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 568/1 ถนนเจริญนคร (ซอยตากสิน 7) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค