ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยมิตรกิจการค้า

THE PIYAMITRB TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000138
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 4 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
6/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 23/25 ถนนฉลองกรุง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค