บริษัท วี.พี.โปรดักส์ เฮ้าส์ จำกัด

V.P. PRODUCTS HOUSE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538094021
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/8/2538 พ.ศ. (28 ปี 10 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
8/8/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 13/14 ซอยสมปราถนา ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง