บริษัท เค. โปรดักส์ จำกัด

K. PRODUCT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538091588
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/8/2538 พ.ศ. (28 ปี 10 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
2/8/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 40/234 หมู่ที่ 10 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง