บริษัท ไม้พาณิชย์ (1993) จำกัด

MAI PHANICH (1993) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536065113
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/6/2536 พ.ศ. (30 ปี 11 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
9/6/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 270 หมู่ที่ 7 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น