ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญพนากิจ

HANPANAKIJ LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103518001123
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/1/2518 พ.ศ. (49 ปี 4 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
23/1/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 37/22-37/23 ถนนราชวิถี แขวงบางพลัด* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น