ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมชัยอิมปอร์ตเอ๊กซ์ปอร์ต

RAVMCHAI IMPORT EXPORT LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103518000585
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/1/2518 พ.ศ. (49 ปี 5 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
13/1/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 34 ซอยรามคำแหง 54 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น