ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามทิมเบอร์เอ๊กซปอร์ต

SIAM TIMBER EXPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103518000089
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/1/2518 พ.ศ. (49 ปี 5 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/1/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 607-609 ถนนไมตรีจิตร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น