บริษัท เอเวอร์เกน จำกัด

EVER GAIN COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เอเวอร์เกน จำกัด (ID: 0105535130400) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 18/9/2535 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 3425 ตรอกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105535130400
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
18/9/2535 พ.ศ.
(31 ปี 9 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
18/9/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง