บริษัท อินโด-เคมไทย จำกัด

INDO-CHEM THAI CO., LTD.

บริษัท บริษัท อินโด-เคมไทย จำกัด (ID: 0105538117561) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 2/10/2538 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 193/54 อาคารเลครัชดา ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง มีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105538117561
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
2/10/2538 พ.ศ.
(28 ปี 9 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
2/10/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง