บริษัท บุณยธรณี จำกัด

บริษัท บริษัท บุณยธรณี จำกัด (ID: 0105535150028) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 5/11/2535 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 159/132 หมู่ที่ 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105535150028
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
5/11/2535 พ.ศ.
(31 ปี 8 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
5/11/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง