บริษัท ศรีภาพัฒน์ จำกัด

SRIPAPAT CO., LTD.

บริษัท บริษัท ศรีภาพัฒน์ จำกัด (ID: 0105536058044) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/5/2536 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 70/4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105536058044
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/5/2536 พ.ศ.
(31 ปี 1 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
20/5/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง