บริษัท ชนา-เทรด จำกัด

CHANA - TRADE COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ชนา-เทรด จำกัด (ID: 0105532028353) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 28/3/2532 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 30/1 ซอยพร้อมพงษ์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105532028353
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
28/3/2532 พ.ศ.
(35 ปี 3 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
28/3/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง