บริษัท เจียเม้ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

CHIA MENG MARKETING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537116048
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/9/2537 พ.ศ. (29 ปี 8 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
29/9/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 68,110,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 345 ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว