บริษัท เอส.เอ.โอเวอร์ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

S.A. OVERSEA DEVELOPMENT CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537136529
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/11/2537 พ.ศ. (29 ปี 7 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
16/11/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 197/2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว