บริษัท แดนทราย จำกัด

DANSINE CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531043120
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/6/2531 พ.ศ. (35 ปี 11 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
13/6/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 72/230 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ