บริษัท อาร์ ไอ โอ (ประเทศไทย) จำกัด

RIO (THAILAND) COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท อาร์ ไอ โอ (ประเทศไทย) จำกัด (ID: 0105531037782) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/5/2531 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 10 สุขุมวิท 5 (ซอยเลิศสิน 1) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105531037782
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/5/2531 พ.ศ.
(36 ปี 2 เดือน ที่แล้ว)
25/5/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง