ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชไทยทวีผล

THAI PRODUCE TRADING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003404
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
26/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 350,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 214 ซอย 48 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว