บริษัท ควอลิตี้ เท็กซ์ไทล์ จำกัด

QUALITY TEXTILE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105530042855
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/8/2530 พ.ศ. (36 ปี 9 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
25/8/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 58/152 หมู่ที่ 10 ถนนธนบุรี-ปากท่อ แขวงบางมด* เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ