ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกระสอบกิจ

UNITED GUNNY BAGS TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103511005999
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/4/2511 พ.ศ. (56 ปี 2 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/4/1968 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 720,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1073-1075 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ