ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงหยูง้วนเอี่ยมกี่

KWONG JOO NGUAN EIM KEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103509011413
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/10/2509 พ.ศ. (57 ปี 8 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
7/10/1966 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 793-795 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ