บริษัท ศรีสมบัติการพิมพ์ จำกัด

SRISOMBAT PRINTING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105526005631
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/2/2526 พ.ศ. (41 ปี 4 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
10/2/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 355/21 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น