บริษัท วายเคเค เอพี (ประเทศไทย) จำกัด

YKK AP (THAILAND) COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท วายเคเค เอพี (ประเทศไทย) จำกัด (ID: 0105558063555) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/4/2558 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 13 ห้อง 1303 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105558063555
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/4/2558 พ.ศ.
(9 ปี 3 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
10/4/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง