บริษัท ทริปเปิ้ล เอ คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

TRIPLE A CLEAN ENERGY COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ทริปเปิ้ล เอ คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (ID: 0105558040873) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 5/3/2558 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1 ซอยเจริญรัถ19 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 4,500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105558040873
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
5/3/2558 พ.ศ.
(9 ปี 4 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
5/3/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
4,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง