บริษัท อาร์คเอซ ดีไซน์ จำกัด

ARK ACE DESIGN COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท อาร์คเอซ ดีไซน์ จำกัด (ID: 0105558088035) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 28/5/2558 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1/5 ซอยคุ้มเกล้า 35 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105558088035
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
28/5/2558 พ.ศ.
(9 ปี 1 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
28/5/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง