ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยะพลาสติค

SURIYA PLASTIC LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002254
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/4/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 วัน ที่แล้ว)
20/4/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 264 ถนนเจริญรัตน์ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ