ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่ำฮั่วเซ้ง

NAMHAUSENG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004079
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/7/2504 พ.ศ. (62 ปี 10 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
20/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1813-1815 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ