ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลักฮั้วเทรดดิ้ง

LUCK HOA TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004834
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/8/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
23/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 550,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 145/1 ถนนเยาวพานิช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ