ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งทรัพย์การทอ

RUNG SAP KNITING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103532010860
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/4/2532 พ.ศ. (35 ปี 2 เดือน ที่แล้ว)
17/4/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 949/14-15 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ