ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ เนเชอรัล ซิลค์

THE NATURAL SILK LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103532029609
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/10/2532 พ.ศ. (34 ปี 7 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
25/10/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 18 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ