บริษัท อลายด์ อินเตอร์-มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ALLIED INTER-MARKETING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524009809
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/5/2524 พ.ศ. (43 ปี 24 วัน ที่แล้ว)
4/5/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 12 ซอยสมประสงค์ 4 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น