บริษัท เกษตร (1978) จำกัด

KASET (1978) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105521022324
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/11/2521 พ.ศ. (45 ปี 6 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
28/11/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 846-848 ซอยซุ่นหลี ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น