บริษัท ไทยเทรดดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

THAI TRADE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105521020101
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/10/2521 พ.ศ. (45 ปี 7 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
30/10/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 289 ซอยมีสุวรรณ 3 ถนนสุขุมวิท 71 (พระโขนง-คลองตัน) แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น