บริษัท แอกเทรด แอนด์ เอกซ์อิม เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

AGTRADE AND EXIM ENTERPRISE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105521020917
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/11/2521 พ.ศ. (45 ปี 7 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
8/11/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 140,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 600 ซอยสวนพูล ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น