บริษัท เทคนิ มาร์ท จำกัด

TECHNI MART COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531026772
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/4/2531 พ.ศ. (36 ปี 1 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
15/4/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 124/24-25 ถนนเสรี 4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ