ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนโอวี

OV ARMS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103563008824
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/6/2563 พ.ศ. (3 ปี 10 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
24/6/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 7/3 ถนนอุณากรรณ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46696 การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์