ห้างหุ้นส่วนจำกัด โค้วยู่ฮะ

KHOW YOO HAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000592
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
22/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 169 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จ.ขอนแก่น
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46696 การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์