ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนชัยพฤกษ์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007945
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
25/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 360 ถนนพาณิช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46696 การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์