ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนวัฒนไกร

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103510001051
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/1/2510 พ.ศ. (57 ปี 4 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
26/1/1967 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 132 ถนนท้าวอู่ทอง ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46696 การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์