ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจการยางเจริญชัย

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103536004805
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/2/2536 พ.ศ. (31 ปี 3 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
11/2/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 100/21 หมู่ที่ 1 ซอยทรัพย์ทวี ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ