ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ซี. แฮนดิคราฟท์

D.C. HANDICRAFT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103535002914
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/1/2535 พ.ศ. (32 ปี 5 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
15/1/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 3597/129 ซอยนอกเขต ถนนสุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ