ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกไม้กระดุมเข็มขัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005039
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/7/2503 พ.ศ. (63 ปี 9 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
5/7/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 110-112 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ