ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลป์นิยมอุตสาหกรรม

SILP NIYOM INDUSTRY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103516032544
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/9/2516 พ.ศ. (50 ปี 8 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
18/9/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 505 หมู่ที่ 9 ถนนเทพารักษ์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด