ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวร์ เมช อินดัสทรี

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103536031381
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/9/2536 พ.ศ. (30 ปี 9 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
8/9/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 14/4 หมู่ที่ 9 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด