ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนิพัทธ์ ไวร์เวิร์ค

PORNNIPAT WIRE WORK

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103536032043
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/9/2536 พ.ศ. (30 ปี 9 เดือน ที่แล้ว)
14/9/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 162 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด