ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีระวัชร์ เอ็นจิเนียริ่ง

TEE-RAVACHARA ENGINERING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีระวัชร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ID: 0103514007968) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/5/2514 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 101/1 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ มีทุนจดทะเบียน 300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103514007968
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/5/2514 พ.ศ.
(53 ปี 2 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
17/5/1971 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง